מחירון - החל מאוקטובר 2017

להלן מחירון נגישות החל מאוקטובר 2017.


כל החבילות חינם! עד אוקטובר 2017
אתר קטן
₪8
בחודש (לתכנית שנתית)
₪9 חודשי
עד 5 דפים
סורק תמונות אוטומטי
מנגנון הנגשת אלמנטים
תוסף הנגישות באתר
אתר בינוני
₪12
בחודש (לתכנית שנתית)
₪14 חודשי
עד 25 דפים
סורק תמונות אוטומטי
מנגנון הנגשת אלמנטים
תוסף הנגישות באתר
אתר גדול
₪17
בחודש (לתכנית שנתית)
₪19 חודשי
עד 99 דפים
סורק תמונות אוטומטי
מנגנון הנגשת אלמנטים
תוסף הנגישות באתר
אתר ענק
₪44
בחודש (לתכנית שנתית)
₪49 חודשי
100+ דפים
סורק תמונות אוטומטי
מנגנון הנגשת אלמנטים
תוסף הנגישות באתר

  • המחירים אינם כוללים מע"מ